ScaleDogs » » News

News

PRIVACY VERKLARING van SCALE DOGS VZW

SCALE DOGS VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In onze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen),  hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SCALE DOGS VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Link naar de Privacy policy van Scale Dogs vzw