ScaleDogs » Geleidehonden » Kwaliteitslabels

Kwaliteitslabels

Kwaliteit is voor Scale Dogs heel belangrijk. Daarom hechten wij veel  belang aan een objectieve, externe controle. International Guide Dog Federation (De Internationale Federatie van Geleidehondenscholen) Scale Dogs is aangesloten bij de International Guide Dog Federation.  Deze Federatie heeft normen geformuleerd waaraan aangesloten geleidehondenscholen en kwalitatief goede geleidehonden moeten voldoen. Iedere vijf jaar wordt gecontroleerd of de leden voldoen aan de gestelde normen. Daarnaast delen de aangesloten scholen hun kennis met elkaar. Ook helpt de Federatie startende scholen.

Logo International Guide Dog Federation

  Assistance Dogs Europe

Scale Dogs is eveneens aangesloten bij Assistance Dogs Europe, een tweede organisatie die controle uitoefent op het respecteren van de door hen geformuleerde kwaliteitsnormen.

Logo Assistance Dogs Europe

Donorinfo – Stichting van openbaar nut

Donorinfo werd opgericht in 2005. Donorinfo publiceert objectieve informatie over de financiële middelen van hulpverlenende organisaties in België en hun besteding. De cijfers worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor of erkend accountant (op kosten van Donorinfo indien de organisatie niet over dergelijke diensten beschikt). Klik hier om de informatie met betrekking tot Scale Dogs te vinden.

L-Donorinfo-NL+base-COUL