ScaleDogs » Geleidehonden » De opleiding van de hond

De opleiding van de hond

Aankomst op school

Wanneer de hond  ongeveer één jaar oud is, komt hij naar het opleidingscentrum van Scale Dogs. Hier begint hij aan een opleiding die ongeveer 8 maand zal duren.

Hier leert de hond om zijn blinde baas veilig door het verkeer en langs obstakels te geleiden, zo kunnen de baas en de geleidehond overal veilig langs.


Wat leert de hond

Buiten het vermijden van obstakels leert de hond ook commando’s om hem te kunnen sturen, zoals links en rechts. Bovendien leert de hond oriëntatiepunten aangeven zoals stoepranden, zebrapaden en zijstraten. De visueel gehandicapte persoon weet zo waar hij is. Dan zijn er nog de zoekcommando’s die de hond onder de knie moet krijgen voor het opzoeken en aangeven van bijvoorbeeld de stoeprand, het zebrapad, de deur van een winkel, een trap, een lift.

Een grondige opleiding die de geleidehond leert om een 40-tal bevelen op te volgen…


Ongehoorzaam

…maar ook om een bevel te weigeren wanneer dit gevaarlijk zou zijn. Kort gezegd betekent dit, dat een geleidehond een commando weigert als dit gevaar oplevert. Het is moeilijk voor een hond om dit te leren. Hij is er van nature op gericht om zijn baas juist wel te gehoorzamen. Toch is het van levensbelang dat een geleidehond dit kan.