ScaleDogs » Geleidehonden » Wij hebben uw hulp nodig!

Wij hebben uw hulp nodig!

Scale Dogs gaat er prat op dat de blinde of slechtziende geen enkele financiële bijdrage moet leveren voor het verkrijgen van zijn of haar geleidehond.

Wij willen dit graag zo houden. Vandaar het grote belang van onze ‘Scale Dogs Vriendenclub’.

Wij willen iedereen de hand reiken die graag op één of andere manier wil meehelpen om Scale Dogs de mogelijkheid te geven om meer geleidehonden op te leiden en er een blinde of slechtziende persoon mee te leren werken.

De wachtlijsten zijn lang en omdat de opleidingscentra in België ongeveer allemaal even oud zijn, komen wij ook in een periode waar er veel geleidehonden aan een verdiende rust toe zijn en moeten vervangen worden.

Indien u wat vrije tijd hebt en graag een handje toesteekt, geef ons dan een seintje.

Beroepsmatig kunt u zeker iets bijdragen, maar indien u ook eens iets anders wil doen, dan horen wij dat graag.

Geef ons een telefoontje op 0473 30 24 27 of mail ons op info@scaledogs.be.

Steek eens een pootje uit… en een eurootje…