ScaleDogs » Geleidehonden » Testament en legaten

Testament en legaten

Het is wettelijk mogelijk om tijdens uw leven of na uw overlijden het geheel of een gedeelte van uw vermogen te schenken aan een goed doel.

Het is uiteraard niet makkelijk om na te denken over het moment waarop u er niet meer zult zijn, maar toch is het belangrijk om op voorhand een aantal wensen of verlangens met betrekking tot uw vermogen vast te leggen voor na uw overlijden. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw geld en/of goederen terecht komen waar u dit wilt en dit kan op verschillende manieren.

Het legaat

Een legaat is de bepaling in een testament, waarbij een bepaald, welomschreven goed of een bepaalde som aan een persoon of organisatie wordt nagelaten.

Het duo-legaat

Het duo-legaat is een goede manier om een deel van uw bezittingen na te laten aan een vzw zonder uw erfgenamen te benadelen. Soms kan het duo-legaat uw erfgenaam zelfs een hoger financiële erfenis opleveren door de beperking van de successierechten bij het duo-legaat.

Het duo-legaat is eigenlijk een dubbel testament waarbij u een gedeelte van uw geld legateert aan een vzw. Hierbij neemt de vzw alle successierechten op zich. Dit betekent zowel de successierechten van de vzw als de successierechten van de andere legatarissen. Op deze manier worden de andere legatarissen bespaard van de hoge successierechten.

Indien u Scale Dogs op wilt nemen in uw testament raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Een deel van uw nalatenschap schenken aan onze vereniging is een belangrijke beslissing. Het is dus belangrijk dat u zich hier goed over informeert.  Uw notaris is het best geplaatst om u hierover advies te verstrekken.