ScaleDogs » Geleidehonden » Nationale Loterij

Nationale Loterij

Eén van de kerntaken van de Nationale Loterij bestaat erin om een belangrijk deel van haar inkomsten naar de maatschappij te laten terugvloeien. Sedert meer dan 80 jaar begeleidt en ondersteunt zij tal van projecten van verenigingen met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk oogmerk. Zo wordt er jaarlijks meer dan € 200.000.000 toegekend aan de meest diverse maatschappelijke projecten.

En dit wordt in eerste instantie mogelijk gemaakt door de spelers van de Nationale Loterij! Iedereen telt mee!

Wie meer informatie wil over de herverdeling van een deel van de inkomsten van de Nationale Loterij in de vorm van subsidies, kan op de website surfen http://www.nationale-loterij.be/subsidies of gewoon een e-mail sturen naar het e-mailadres subsidies@nationale-loterij.be.