Van pup tot geleidehond
ScaleDogs » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Scale Dogs  besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en tracht de informatie zo volledig en correct mogelijk aan te bieden. Ondanks alles is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.  U kunt  Scale Dogs vzw op de hoogte brengen van fouten of onvolledige gegevens door ons een mail te sturen naar info@scaledogs.be.

Scale Dogs vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Scale Dogs vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Scale Dogs vzw.

 

Privacy statement

Scale Dogs vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via onze website beschikbaar is zonder dat persoonsgegeven moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.